A hulladékok azon kategóriáját jelenti, amely valamely összetevője vagy tulajdonsága okán veszélyt jelent elsősorban a környezetre vagy az emberi egészségre. Ezért ezeket a hulladékokat más, szigorúbb szabályok alapják kell szállítani, tárolni és kezelni.

Cégünk a veszélyes hulladék kategóriák szinte mindegyik fajtájára rendelkezik engedéllyel. A gyűjtött és átvett veszélyes hulladékok megfelelő kezeléséről és ártalmatlanításáról az előírások szerint és az elvárható felelősséggel gondoskodik, hogy az adott hulladék a tulajdonságai alapján a legmegfelelőbb kezelő partnerünkhöz kerüljön. Ezen hulladékok szállítását saját járművekkel végezzük, melyhez több, különböző típusú és méretű ADR minősített tároló edényzettel rendelkezünk.

Gefährlicher Abfall - Asbest

MIKOR KELL VESZÉLYES HULLADÉKNAK MINŐSÍTENI A KELETKEZŐ HULLADÉKOT?

A Hulladék Törvény, illetve a hozzá kapcsolódó jogszabályok viszonylag pontosan meghatározzák, mikor kell egy hulladékot veszélyesnek tekinteni. A hulladék besorolását elsősorban a fizikai-kémiai-biológiai tulajdonságok határozzák meg, amelyek a következők lehetnek:

 • Robbanásveszélyes
 • Oxidáló
 • Radioaktív
 • Tűzveszélyes
 • Irritáló
 • Mérgező
 • Maró
 • Rákkeltő, Mutagén
 • Fertőző
 • Ökotoxikus

A hulladékok veszélyességét a HAK (EWC) kódokat tartalmazó környezetvédelmi leírás tartalmazza (csillagjellel megjelölve), melyről a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet rendelkezik. A háztartásban keletkező veszélyes hulladékokkal a rendelet kivételt tesz. A különbségtétel gyakorlatilag a háztartási szelektív hulladékgyűjtést foglalja magába.

 

A HAK (EWC) kódokba történő besorolás elsősorban attól a technológiai folyamattól függ, amely során a hulladék keletkezett. A háztartásokban – vagy ahhoz hasonló körülményekből – képződő hulladékokra külön főcsoportot tartalmaz a jogszabály.

Gefährlicher Abfall - Spraydosen
Batterien gefährliche Abfälle

VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA

A veszélyes hulladékok szállítása hatósági engedélyhez kötött. A szállítójárműveknek meg kell felelniük a jogszabályokban előírtaknak. A gépjárművezetőknek is hatósági vizsgát kell tenniük, csak ezek birtokában szállíthatnak veszélyes hulladékokat.

VESZÉLYES HULLADÉKOK Kezelése

Veszélyes hulladékot kizárólag hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozásnak lehet átadni!

A veszélyes hulladékok tekintetében – a lakosságnál keletkező hulladékok kivételével – SZ-lapokat kell kiállítani, ami tartalmazza azokat az információkat, amelyek alapján be lehet azonosítani a veszélyes hulladék fajtáját, veszélyességét, fizikai-kémiai tulajdonságait, illetve a veszélyes hulladék birtokosának, szállítójának, illetve kezelőjének az adatait.

A kezelésnek-ártalmatlanításnak többféle módja létezik:

 • Újrahasználat
 • Újrahasznosítás
 • Hasznosítás
 • Semlegesítés
 • Égetéssel történő kezelés
 • Deponálás

A Hulladék Törvény, illetve az Európai Unió előírásai alapján minden hulladék kezelése esetén a fenti prioritási sorrendet be kell tartani, vagyis meg kell vizsgálni első körben az újrahasznosítási lehetőségeket, és kizárólag akkor engedélyezett az égetéssel, illetve a deponálással történő kezelés, ha más kezelési módszer nem lehetséges. Az égetőművek, illetve a lerakók létesítésére, üzemeltetésére nagyon szigorú szabályok vonatkoznak annak érdekében, hogy a környezet terhelése minimális legyen.

A VESZÉLYES HULLADÉKOK NYILVÁNTARTÁSA, ADATSZOLGÁLTATÁSA

Hulladékgazdálkodási (engedélyköteles) tevékenység végzése, vagy bizonyos mennyiséget meghaladó hulladék-termelés esetén hulladékbevallást kell készíteni.

Hulladék termelés (keletkezés) esetén a következő éves mennyiségek meghaladása esetén (telephelyenként értendő) szükséges hulladékbevallást készíteni (bármelyik kategória elérése esetén az összes hulladék-kategóriáról bevallást kell tenni):

 • veszélyes hulladék esetén a 200 kg-tól
 • nem veszélyes hulladék esetén – a következő pont kivételével – a 2000 kg-tól
 • nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén 5000 kg-tól

Fenti felsorolásba nem számít bele a közszolgáltató által elszállított hulladék, arról nem szükséges bevallást beküldeni.

ADATAINK

Kérdése van, vagy tanácsra van szüksége a projektjéhez?

Árlisták

Kérdése van, vagy tanácsra van szüksége a projektjéhez?

© Copyright 2024 Loacker Hulladékhasznosító Kft., minden jog fenntartva